Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
Телематика
Резервни части
за товарни автомобили
Сервизи за тахографи

 


ИНТЕЛИГЕНТЕН ТАХОГРАФ STONERIDGE SE5000-8.1 Смарт 2
Изтегляне на брошура за интелигентен тахограф SE5000-8.1 Смарт 2 

Срокове за въвеждане на Интелигентен тахограф Смарт 2 (Smart v2)

Поискайте оферта за преоборудване със SE5000 Smart 2


Дата на прилагане


Задължително изискване за интелигентен тахограф Смарт 2 (Smart v2) за:

2023
от 21.08

Всички нови превозни средства

2024
до края на годината

Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с дигитални или аналогови тахографи, изпълняващи международни пътувания

2025
до 18.08

Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с интелигентен тахограф Смарт 1 (Smart v1), изпълняващи международни пътувания

2026
от 01.07

Всички нови превозни средства от 2.5t до 3.5t изпълняващи международни пътувания

2026
до 01.07

Преоборудване на превозни средства от 2.5t до 3.5t изпълняващи международни пътувания


 

 

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com