Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
Телематика
Резервни части
за товарни автомобили
Сервизи за тахографи

 

ВАЖНО!

Преоборудване с интелигентен тахограф версия 2 на превозни средства, работещи в държава членка, различна от държавата членка на регистрацията им, до 31 декември 2024 г. или 18 август 2025 г.

Stoneridge Electronics, производители на тахографи SE5000-8.1 призовава превозвачите да планират и стартират преоборудването на автомобилите възможно най-скоро, за да бъдат избегнати закъснения в доставките и монтажите в сервизите в края на законово установения срок за монтаж.

Писмо на Stoneridge Electronics (неофициален превод)

Европейската комисия призовава превозвачите планират преоборудването по време на двугодишната проверка (заверка) на тахографа, за да бъдат избегнат допълнителни разходи и проблеми при преоборудване в последния момент преди изтичането на крайния срок.

По-долу може да се запознаете с текста на два документа на Европейската Комисия

Letter_IRU_tachographretrofitinternationalvehicles.pdf

Note_MemberStates_tachographretrofitinternationalvehicles.pdf

 

Срокове за въвеждане на Интелигентен тахограф Смарт 2 (Smart v2)

Поискайте оферта за преоборудване със SE5000 Smart 2


Дата на прилагане


Задължително изискване за интелигентен тахограф Смарт 2 (Smart v2) за:

2023
от 21.08

Всички нови превозни средства

2024
до края на годината

Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с дигитални или аналогови тахографи, изпълняващи международни пътувания

2025
до 18.08

Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с интелигентен тахограф Смарт 1 (Smart v1), изпълняващи международни пътувания

2026
от 01.07

Всички нови превозни средства от 2.5t до 3.5t изпълняващи международни пътувания

2026
до 01.07

Преоборудване на превозни средства от 2.5t до 3.5t изпълняващи международни пътувания


digiVU+ е икономичен и ефективен вариант за изтегляне и съхранение на данни от дигитални и от интелигентни (smart1 и smart 2) тахографи и карти на водачи

 


 

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com