Продукти и услуги
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни > СМАРТ ТАХОГРАФ STONERIDGE SE5000-8 версия 2


СМАРТ ТАХОГРАФ STONERIDGE SE5000-8 версия 2

 

Изтегляне на брошура за интелигентен тахограф SE5000-8.1 
Документ за типово одобрение на SE5000-8.1
Кратко ръководство за водача SE5000-8.1

Срокове за въвеждане на Интелигентен тахограф версия 2 (Smart v2)


Дата на прилагане


Задължително изискване за интелигентен тахограф версия 2 (Smart v2) за:

2023
от 21.08

Всички нови превозни средства

2024
до края на годината

Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с дигитални или аналогови тахографи, изпълняващи международни пътувания

2025
до 18.08

Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с интелигентен тахограф версия 1 (Smart v1), изпълняващи международни пътувания

2026
от 01.07

Всички нови превозни средства от 2.5t до 3.5t изпълняващи международни пътувания

2026
до 01.07

Преоборудване на превозни средства от 2.5t до 3.5t изпълняващи международни пътувания

 

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com