Продукти и услуги
Магазини
Сервизи за тахографиТахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
Телематика
Резервни части
за товарни автомобили
Сервизи за тахографи

Интелигентен тахограф Stoneridge SE5000-8

Интелигентният тахограф SE5000-8 е тахограф от одобрен тип и е в съответствие с всички изисквания на законодателството на България и ЕС.

Дигитален тахограф SE5000

Дигиталният тахограф SE5000 е тахограф от одобрен тип и е в съответствие с всички изисквания на законодателството на България и ЕС.

digiDl

Устройство за дистанционен пренос на данни от дигитални тахографи и карти на водачи

Устройство digivu+

digiVU+ предлага икономичен и ефективен вариант за изтегляне и съхранение на данни от всички видове одобрени дигитални тахографи и карти на водачи.

Tacho-Timer

Tacho-Timer Ви позволява да правите кратки придвижвания (например в задръствания) без да променяте дейността си. Съвместим е с тахографи, поддържащи “Правилото на минутата” (Stoneridge SE5000 ver.7.3 и по-висока, VDO DTCO 1381 ver.1.4 и по-висока, Efas 3 и 4)
Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com