Продукти и услуги
Магазини
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Телематика > Телематична система за управление


Телематична система за управление

 

Телематична система за управление

 • Гъвкавост за диспечери с решения фокусирани върху логистиката
 • Лесна за употреба и адаптиране към работния процес на водача
 • Бърз и уникален начин на комбиниране и представяне на данни
 • Решения при интегриране към ERP системи – прецизна калкулация на показателите за икономическа рентабилност на активите
 • Всички приложения за водача интегрирани с приложения за планиране, администриране и управление от обслужващия офис
 • Изчисляване на заплащането на водачите
 • Оптимизиране и планиране на маршрути
 • Сканиране на документи - позволява да фактурирате по-бързо и да намалите риска от изгубване на документи
 • Eco-driving
  • намаляване на разходите за гориво – водачите работят в оптимален експлоатационен режим на автомобила
  • обороти на двигателя
  • резки спирания
  • резки ускоряваниия
  • работа на празен ход на двигател / допълнителен агрегат
  • намаляване разходите за техническа поддръжка на автомобила
  • намаляване на произшествията
  • намаляване на CO2 емисиите
 • Версия за подизпълнители ( за смартфон или таблет с Android).

CarCube и водача

 • Идентификация на водача
   Всеки водач се регистрира с уникален вход, който също работи като имобилайзер. Така Вие винаги ще знаете кой е на шофьорското място, а също така Вие ще изключите възможността от неоторизиран достъп до камиона. Възможна е и регистрация чрез картата на водача през тахографа.
 • Навигация за товарни автомобили
   Модул разработен специално за товарни автомобили, като се вземат предвид всички ограничения за тази категория превозни средства. Изчисляват се маршрутите, като пропускат пътищата, които не са пригодени от гледна точка на допустимото тегло, натоварване на ос, височина и ширина на превозното средство. Това спестява гориво и разходи за поддръжка на автомобила.
 • Планиране на задачите и справка за статуса им
   Водачът получава своите задачи за курса чрез Car Cube. Данните за контакт с получателя и маршрута се предават автоматично, както и информация кое ремарке да се вземе , кои пратки да се доставят и др.
   Вашият водач има поглед върху всички данни на екрана на своя CarCube и Вашите диспечери знаят статуса на зададената задача по всяко време.
 • Комуникация
   Вашите водачи са винаги достъпни и Вие сте винаги достъпен за тях. Диспечерът и водачът могат да обменят текстови съобщения чрез GPRS. Понякога личният контакт е много важен и той може да се осъществи безопасно чрез hands free устройство на телефон. Листата с контактите, която се използва се управлява центализирано.
 • Помощник за стила на управление
   Ефектът от обучението за eco-driving често е краткотраен. Решението на този проблем е Помощникът за стила на управление на водача. Това е полезен инструмент в CarCube, който непрекъснато мотивира водачите да коригират навиците си. Помощникът за стила на управление показва редица стойности за водача, включително, скорост, обороти, ускоряване, спирачно поведение, разход на гориво при работа на празен ход. Водачът получава предупреждение ако превишава скоростта или ако поведението му при спиране или ускоряване не отговаря на предварително зададените стойности. Това създава дълготрайни икономии на средства от икономия на гориво и поддръжка на автомобила(сервиз и износване на автомобила). Има полезен ефект и за околната среда.
 • Помощ при спазване на работното време на шофьора
   Как да предотвратите налагането на санкции - Помощникът на CarCube за времето на управление и прекъсване е разработен съгласно изискванията на ЕС Реграмент 561/2006г. Аудиовизуални сигнали предупреждават водача когато наближва максимално допустимото време за управление.
 • Изтегляне на данни от дигитален тахограф и/или карта
   Информацията съхранена в дигиталния тахограф и картата на водача може да бъде препратена чрез CarCube към приложение в обслужващия офис, без загуба на излишно време. Дистанционен пренос! Не е необходимо администрацията да чака завръщането на автомобила / водача в офиса.
 • Сканиране на документи
   Подписаните товарителници и други документи във формат А4 ще бъдат сканирани и изпратени към приложенията на обслужващия офис с помощта на специален скенер. Инструкциите за сканиране могат да бъдат интегрирани в специален въпросник, за да може водачът да сканира само необходимите документи и те да бъдат ефективно архивирани във Вашата система за управление. Документите ще бъдат налични почти веднага в офиса за последваща обработка.
   Това Ви позволява да фактурирате по-бързо и да намалите риска от изгубване на документи, а водачите няма да правят допълнителни пътувания за доставка на товарителниците.
 • Идентификация и проверка на ремаркето
   Чрез възможността за идентификация и проверка на ремаркето, Вашият водач знае кое ремарке трябва да прикачи към камиона си, и при грешка системата автоматично съобщава за това. Също така Вие може с един поглед да видите текущото местоположение на всяко ремарке и ако е необходимо да извадите справка и хронологията за него.
 • Измервателни системи
   Отворените стандарита на CarCube позволяват лесна интеграция с различни измервателни системи като температурни датчици и датчици за обем. Това прави CarCube идеален за специални приложения като хладилен транспорт за храни, растения, химикали и транспорт на течни горива. CarCube е приет и като AGR-GPS система за транспорт на торове в съответствие с регламентите.
 • Barcode сканиране
   Удостоверява, че правилнатапратка е доставена на правилното място в точното време. Пратките са проследими през цялото време.

FLEETCOCKPIT – all-in-one за диспечерите

FleetCockpit дава най-добрата визуализация на това, което CarCube може. Бързината и уникалния начин на комбиниране и представяне на данни, ще повиши нивото на обслужване и ще намали оперативните разходи.
Благодарение на FleetCockpit, който също е уеб базиран, е налична цялата информация необходима на диспечерите.

  • реалното положение на автомобилите / водачи, текущата дейност и задача
  • направлението на автомобилите и очакваното време на пристигане
  • оставащото времето за управление
  • съобщения и предупреждения
  • незабавен отчет за дейността и данни за изпълнението на задачите
  • карта за показване на настоящи и стари данни
  • бързо търсене, сортиране и групиране на данни

С FleetCockpit отделът по планиране винаги има актуална и пълна информация относно:

Устройствата монтирани в автомобилите:
Информацията, която се визуализира в софтуера за диспечерите е следната:

Warnings

аларми

Online

статус на устройството

Source

име на устройството

Activity

избрана дейност на устройството

Age

изминало време от последното GPS позициониране

Start

дата на започване на последната активност

Duration

Продължителност на последната активност

Driver

Име на водача с което е записан в системата

Avail 4h30

Налично време за шофиране в текущия период от 4 ч. 30 мин.

Address

Последното известно местонахождение (адрес)

Country

Последното известно местонахождение (държава)

Eta

Очакваното време на пристигане на адреса по навигация (Navto column)

Navto

Последен адрес избран от навигация

Task

Текуща задача

Report

Завършен доклад за дейноста.Подробна информация е показана в поле История.

Custom tracking

Колоната съдържа информация в реално време от въпросника за избран показател (напр. ниво на горивото, брой на контейнерите и др.)

Trailer

Идентификационен номер на ремаркето

Информация за прикачените ремаркета:

Историята на ремаркето е пряко свързано с устройството, към което е свързано.

Водачи - време за управление, разположение и почивка.

Визуализацията на времето на управление и почивка съдържа цялостна информация за избрания водач.
Означения

Описание

Online

статус на устройството

Driver name

име на водача

Unit name

име на устройството

T

текуща дейност на тахографа

Duration

продължителност на текущата дейност на тахографа

Activity

избрана дейност на устройството

Age

изминало време от избора на дейност на устройството

Address

последно известно местонахождение

време на управление от текущите 4,30 ч.

||

Време на прекъсване
Статус на тахографа= Управление, Друга работа или На разположение:
стойността на времето на прекъсване е използваното време на почивка
(15/30 или 45 минути) в текущите 4.30 ч.
Статус на тахографа= Почивка: продължителността на прекъсването

Start

Начална дата и час на настоящата сесия

време на управление

общо време ( време на управление + друга работа + време на разположение)

време между дневните периоди на почивка или време между дневна почивка и седмична почивка

оставащо време на управление до седмична почивка

Двуседмично време на управление ( време на управление от миналата седмица + време на управление на текущата седмица)

оставащо време до следващата седмична почивка

общо време за месеца

Работно време

Време на разположение

Време за почивка

Дневното време на управление може да бъде увеличено до 10ч два пъти седмично - показва броя на използваните увеличени периоди

Дневното време за почивка може да бъде намалена до 9 последователни часа, но не повече от три пъти на седмица-показва броя на използваните намалени дневни периоди на почивка

Продължителност на седмичното време за почивка (45ч. или 24ч. - намалена седмична почивка).

FleetWorks - Вашият Web портал за управление на транспорта

Дава информация за разходите за всеки автомобил, текущото състояние на превозното средство, за статута на поставената му задача и Ви дава възможност да промените приоритета на спешните дейности. FleetWorks е уеб -базиран, имате достъп чрез интернет до най-новите данни , когато и където искате.
FleetWorks е основата върху която се изгражда добре функционираща и стройна структура на всяка една транспортна фирма. Някои от възможностите на софтуера са:

Линейна графика за дейност - Избирайки устройство, шофьор или ремарке вие веднага виждате съответните дейности за периода.. Можете да изберете да видите дейността на час, ден или седмица. За по-дълъг период има справка в раздел "История".Линейна графика за време на управление – Показва времената на управление в поле История Избирайки устройство, шофьор или ремарке можете веднага да видите съответното време на управление . Можете да изберете времето на движение за час, ден или седмица. Предупреждения са показани в долната част на времевата линия.
Кликвайки върху блока за време, може да се види съответната информация с цялата история.Задачи и разпределение на пътуването – удобен модул позволява на диспечерите да резпределят пътуванията към автомобилите и водачите. Информацията за пътуването може да бъде и от съществуващ TMS (Transport Management System) пакет. Водачите могат да поемат задачи от техния лист със задачи, но диспечерите също могат да налагат изпълнението на задачите в определена последователност. Това им дава възможност да планират най-кратките разстояния и след изпълнението на всяка една задача, да знаят коя е следващата. Лесно могат да преподреждат задачите, в случай на нужда. На кратко – Вашите диспечери имат пълен контрол и поглед върху работата.Обработка на предупрежденията – Лесни за ориентиране екрани незабавно алармират за превишена скорост, високи обороти, висока температура, отклонение от времето за доставка и др. Функцията geofence предупреждава ако автомобилът влиза или излиза от предварително определена зона.
Алармите, които желаете могат да се конфигурират като Главни аларми във FleetWorks.
Главните аларми принуждават диспечера първо да обърне внимание на тях преди да продължи нормалната си работа.Ограничени области - Вие може да конфигурирате вашите водачи да избягват специфични области като опасни места за почивка или затворени улици. Зоните с ограничен достъп предварително се конфигурират и водача и диспечера ще бъдат уведомени, когато се навлезе в нея. Ограничени области се визуализират на картата и алармата ще се задейства, когато се влезе в района.
Всеки път, когато се навлезе в зона с ограничен достъп, колоната на адреса се маркира в червено (1). Броят на нарушенията се показва в историята на дейността на водача и зона с ограничен достъп е обозначен с червен кръг на картата.Отчети – Отчетите са ясни и лесно достъпни и могат да бъдат използвани и в други офисни софтуери приложения (TMS, ERP). Спестяват време при събирането на данни и изготвяне на доклади, като осигурява повече време за анализ и вземане на решения.Връзка с CANbus - Разход на гориво, скорост, обороти на двигателя,спиране, круиз-контрол, температурата на двигателя, това е само част от параметрите от FMS, които може да анализирате с помощта на CANbus връзката на CarCube. Точни данни за разхода на гориво означават по-точно изчисление на цената и фактуриране. Използвайки данните от бордовият компютър програмата анализира и начина, по който се управлява превозното средство. Това е необходимо за да могат водачите да познават и подобряват своите умения, както и Вие да познавате поведението на водачите на пътя.
Отворена архитектура, лесно интегриране - Интеграция с други офисни софтуери приложения (TMS, ERP)

Пакетът CarCube е умишлено е базиран на отворени стандарти. Благодарение на своята отворена, модулна и мащабируема архитектура, CarCube се интегрира безпроблемно със съществуващи приложения и може да се разшири в съответствие с нуждите на Вашата компания. В CarCube могат да бъдат свързани различни видове периферни устройства и множество приложения от обслужващия офис, което ще Ви помогне да автоматизирате Вашата транспортно-счетоводна система.
Времето и дейностите, регистрирани чрез CarCube лесно се обработват от администрацията и други софтуерни пакети за автоматично изчисляване на времето и разходите (разстояния, часове и отчети за разход на гориво, изисквания към времето за управление, изпълнение на показатели, време на изчакване и за натоварване/разтоварване, разпределение на разходите и др.)

 • Оптимизация на пътуването
   Могат да се направят значителни икономии от разходите като се планира ефективно пътуването - като се вземат предвид различните ограничения като споразумения с клиентите, условията на движение, разход на гориво и т.н.


 • Изчисляване на заплащането
   Времето идейностите, регистрирани чрез CarCube лесно се обработват от администрацията и други софтуерни пакети за автоматично изчисляване на времето и разходите (разстояния, часове и отчети за разход на гориво, изисквания към времето за управление, изпълнение на показатели, време на изчакване и за натоварване/разтоварване, разпределение на разходите и др.)
 • Разпределение на пътуването или изпращане
   Могат да бъдат спестени средства и чрез използване на оптимално ниво товарене на автомобилите. Специализирани приложения Ви помогнат да използват Вашите автомобили оптимално. Вземат се предвид различни параметри, като капацитета на превозното средство, вида на превозното средство и работно време.
Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com