Продукти и услуги
Магазини
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни > Tacho-Timer


Tacho-Timer

Устройството Tacho-Timer е съвместимо с тахографи, поддържащи “Правилото на минутата” (Stoneridge SE5000 ver.7.3 и по-висока, VDO DTCO 1381 ver.1.4 и по-висока, Efas 3 и 4)

Считано от  1 Октомври 2011 е валиден европейски Регламент (ЕС) № 1266/2009 относно записа на дейностите на водачите при използване на дигитални тахографи.

Новият начин на отчитане помага да се спестят ценни минути в задръствания, при придвижване на къси разстояния, в това число и при изчакване в опашка край границата. 

Правилото на минутата може да доведе до икономия на 45 минути време на управление на денонощие.

Tacho-Timer Ви позволява да правите кратки придвижвания (например в задръствания) без да променяте дейността си и без да гледате в хронометър. Аудио сигнал ви информира за изтичащото време.

КАК РАБОТИ Tacho-Timer

Tacho-Timer е устройство, което разделя минутата на 29 и 31 секунди.

По време на първите 29 секунди Вие може да движите автомобила без в тахографа да се записва Управление. По този начин тахографът ще запише цялата минута като Почивка.

Ако автомобилът се движи за 29 секунди и след това остане в неподвижен за следващите 31 секунди, съгласно правилото на минутата, дейността ще бъде записана като една минута Почивка. Ако ситуацията е наобратно, движите се 31 секунди, то тогава тахографът ще запише цяла минута Управление. Аудио сигналът на Tacho-Timer предупреждава водача за изтичащото време. От 10 – та до 6 – та секунда сигналът е с прекъсване, а след 6 – тата секунда сигналът става по-силен и продължителен.  Трябва да спрете автомобила преди изминаването на 29 секунди. 

Tacho-Timer-all.png

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com