Продукти и услуги
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни > Интелигентен тахограф Stoneridge SE5000-8


Интелигентен тахограф Stoneridge SE5000-8

Европейската комисия преразгледа законодателството по отношение на тахографите, за да затрудни манипулирането на данните от тахографа, да подобри ефективността на контрола и да намали административната тежест. Резултатът е Приложение 1В (ЕС 2016/799), одобрено през юни 2016 г., което води до въвеждането на „интелигентните“ тахографи през юни 2019.

Stoneridge Electronics SA създаде интелигентния тахограф SE5000-8, напълно съответстващ на актуалните промени в законодателството.

  • Типово одобрение на SE5000-8 Revision A можете да изтеглите от тук
  • Типово одобрение на новия SE5000-8 Revision G може да изтеглите от тук
  • Сравнителна таблица SE5000-8 REVISION G и DTCO 1381 4.0e от тук
  • Брошура интелигeнтен тахогаф SE5000-8 Revision A от тук и тук
  • Брошура интелигeнтен тахогаф SE5000-8 Revision G от тук


SE5000-8-1-min.jpg

 

АВТОПАРК И ВОДАЧИ

Устройства за изтегляне на данни – транспортните оператори трябва да са сигурни, че техните устройства могат да комуникират с интелигентните тахографи и да изтеглят данни от тях.

Софтуер за анализ на тахографи – Глобус Комерс ЕООД ще обнови софтуера за анализ на данни от тахографи, така че да обслужва данните от интелигентните тахографи.

Карти на водачите – водачите могат да получат нова карта на водача за тахографа, която ще записва допълнителна информация съгласно новото законодателство. Постепенно всички 1Б (стари) карти ще бъдат заменени с нови карти на водач.

Двата вида карти са правно съвместими, но в зависимост от типа на картата ще се изтеглят определени данни от тахографа.

 

STONERIDGE DSRC МОДУЛ

DSRC е външна антена на тахографа, поставена в предната част на превозното средство. DSRC модулът може да бъде използван от властите за получаване на информация от тахографа. Контролните органи ще използват радиоустройство с малък обхват, за да проверяват определени данни от тахографа без да спират превозното средство. Така ще могат дистанционно да идентифицират потенциални нарушения, но няма да бъдат предавани лични данни.

Stoneridge DSRC е самостоятелно устройство, свързано към CAN-мрежата. То не изисква специално окабеляване, а използва стандартната интегрирана кабелна система.

Stoneridge DSRC се използва в товарни автомобили, произведени от повечето водещи европейски производители. То е напълно съвместимо с интелигентния тахограф на Continental. Ще бъде разработен актуален пакет за вторичния пазар, включително инструкции за монтаж.

МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, АКТИВИРАНЕ, ПРОТОКОЛИ

Сервизен център Сервизен номер Адрес Телефон Обслужва интели-гентни (смарт) тахографи Обслужва диги-тални тахографи Обслужва анало-гови тахографи
Универсал 2001 BG01 София, бул. Сливница 630 на територията на Волво Груп България ЕООД 0888 72 70 70 ДА ДА ДА
tacho@globuscommerce.com 02 840 32 26
Универсал 2001 BG21 София, Горни Богров, бул. Ботевградско шосе 420 0885 94 86 49 ДА ДА ДА
в двора на Турботракс (ДАФ) 02 840 32 26
tacho@globuscommerce.com
Универсал 2001 BG167 София, с. Герман, ул. Манастирска воденица 5 0884 00 73 15 ДА ДА ДА
в двора на Scania 02 840 32 26
tacho@globuscommerce.com
Универсал 2001 BG195 Пловдив, с. Бенковски, местност ТУЗЛИТE, в Търговски комплекс Силвър Стар Пловдив  0885 01 20 75 ДА ДА ДА
plovdiv@globuscommerce.com 032 28 00 21
Универсал 2001 BG136 Велико Търново, бул. Никола Габровски 74 (в пътническия ДАП) 0889 50 84 38 ДА ДА ДА
tarnovo@globuscommerce.com 062 60 39 81

 

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com