Продукти и услуги
Магазини
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни > Интелигентен тахограф Stoneridge SE5000-8


Интелигентен тахограф Stoneridge SE5000-8Европейската комисия преразгледа законодателството по отношение на тахографите, за да затрудни манипулирането на данните от тахографа, да подобри ефективността на контрола и да намали административната тежест. Резултатът е Приложение 1В (ЕС 2016/799), одобрено през юни 2016 г., което води до въвеждането на „интелигентните“ тахографи през юни 2019.


Stoneridge Electronics SA създаде интелигентния тахограф SE5000-8, напълно съответстващ на актуалните промени в законодателството.
Документа за типово одобрение можете да свалите от тук


SE5000-8-1-min.jpg


Какво е новото?

 

 

GNSS (Global Navigation Satellite System) глобална навигационна сателитна система

-       началното и крайното местоположение се записват на картата и в тахографа, когато картата на водача се поставя или изважда

-       обновяване на местоположението на всеки 3 часа управление в картата и в тахографа, ако картата не е била вадена от тахографа

-       местоположението от GNSS може да бъде използвано като втори източник на движение в интелигентния тахограф

 

DSRC (Dedicated Short Range Communication) специална комуникация с къс обхват

-       външна антена от тахографа, поставена в предната част вътре в превозното средство

-       при подходящо оборудване може да се използва от контролните органи за получаване на информация от тахографа

Обновяване на сигурността

чрез усложнено кодиране

Нови карти

за работа с подобрена сигурност

Нови пломби

проследяема система от производителя на пломбите до сервизния техник


 

АВТОПАРК И ВОДАЧИ

Устройства за изтегляне на данни – транспортните оператори трябва да са сигурни, че техните устройства могат да комуникират с интелигентните тахографи и да изтеглят данни от тях.

Софтуер за анализ на тахографи – Глобус Комерс ЕООД ще обнови софтуера за анализ на данни от тахографи, така че да обслужва данните от интелигентните тахографи.

Смарт карти на водачите – водачите ще получат нова тахографна карта на водача, която ще записва допълнителна информация съгласно новото законодателство. Постепенно всички 1В карти ще бъдат заменени със смарт карти на водача.

Картите отговарят на изискванията на законодателството. Само определен вид данни ще бъдат изтегляни от тахографа.

 

STONERIDGE DSRC МОДУЛ

DSRC е външна антена на тахографа, поставена вътре в предната част на превозното средство, която може да бъде използвана от властите за получаване на информация от тахографа. Контролните органи ще използват радиоустройство с малък обхват, за да проверяват без да спират превозното средство определени данни на тахографа. Това означава, че те дистанционно могат да идентифицират потенциални нарушения, но няма да бъдат предавани лични данни.

Stoneridge DSRC е самостоятелно устройство, свързано към CAN-мрежата. То не изисква специално окабеляване, а използва стандартната интегрирана кабелна система.

Stoneridge DSRC ще се използва в товарни автомобили, произведени от повечето водещи европейски производители. То е напълно съвместимо с интелигентния тахограф на Continental. Ще бъде разработен актуален пакет за вторичния пазар, включително инструкции за монтаж.


 

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:globus@globuscommerce.com